Poprawka do Konstytucji stanu Luizjana:

Prawo nabywania, przechowywania, posiadania, transportowania, noszenia i korzystania z broni palnej do obrony życia, wolności oraz do wszelkich innych legalnych celów jest prawem fundamentalnym każdego człowieka i nie będzie ono zanegowane ani naruszone; jakakolwiek próba ograniczenia tego prawa musi być poprzedzona skrupulatnym dochodzeniem sądowym.

[The right of individuals to acquire, keep, possess, transport, carry, transfer, and use arms for defense of life and liberty, and for all other legitimate purposes, is fundamental and shall not be denied or infringed, and any restriction on this right must be subjected to strict scrutiny.]