Wpływ skrytego noszenia broni na przestępczość

W artykule z 2012 roku “Trust But Verify” Moody’ego et al. (→ link) można przeczytać: Rezultaty otrzymane przez Lotta i Mustarda testowane były wielokrotnie. Jak dotychczas ukazało się 29 recenzowanych opracowań tematu autorstwa ekonomistów i kryminologów, z czego osiemnaście potwierdziło hipotezę głoszącą, że skryte noszenie broni palnej redukuje przestępczość, zaś dziesięć nie znalazło żadnej statystycznie istotnej korelacji między bronią a przemocą (włączając w to raport Narodowej Rady Badawczej). Posługując się odmienną metodyką, pozytywną zależność odkryli tylko Aneja, Donohue i Zhang – dla zaledwie jednej subkategorii przestępstw, tj. napaści. [The Lott and Mustard results have been tested many times. There have been a total of 29 peer reviewed studies by economists and criminologists, 18 supporting the hypothesis that shall-issue laws reduce crime, 10 not finding any significant effect on crime, including the NRC report, and ADZ’s paper, using a different model and different data, finding that right-to-carry laws increase one type of violent crime, aggravated assault.] Poniżej wykaz replikacji, wspierających oryginalne wnioski Lotta i Mustarda, zaprezentowane po raz pierwszy na łamach zeszytu “Journal of Legal Studies” (→ link). Nie są to wszystkie badania empiryczne, jakie przeprowadzono na tym polu, ale jedynie te, które obejmują dane z całego obszaru Stanów Zjednoczonych w … Continue reading Wpływ skrytego noszenia broni na przestępczość