Napis na transparencie: “Zabijacie nas”

Użycie siły przez funkcjonariuszy policji w Ameryce w konfrontacjach z murzyńską populacją ma charakter pragmatyczny, nie jest nacechowane wrogością o podłożu rasistowskim i w przeważającej większości przypadków uzasadnione jest okolicznościami konkretnej interwencji oraz indywidualnym zachowaniem podejrzanego.

 • “Neighborhood Context and Police Use of Force” (→ link)

Autorzy pokazują, jak kluczową rolę w procesie decyzyjnym odgrywa kontekst geograficzny. Kiedy skoryguje się pomiary o ryzyko związane z przebywaniem w niebezpiecznej dzielnicy, wówczas profil rasowy albo przynależność etniczna domniemanego sprawcy przestają być czynnikami statystycznie istotnymi – w sensie że ten sam policjant w zderzeniu z tym samym podejrzanym, ale w innym (spokojniejszym) środowisku nie będzie przejawiał “rasistowskich” uprzedzeń. Z podsumowania: We find that officers are significantly more likely to use higher levels of force when encountering criminal suspects in high-crime areas and neighborhoods. (…) The race (i.e., minority) effect is mediated by neighborhood context.

 • “Police Officers and Racial Bias in the Decision to Shoot” (→ link)

Przeciętny gliniarz nie jest wcale “bardziej rasistowski” w podejściu do mniejszości etnicznych aniżeli zwykły obywatel. I choć policjanci nierzadko podzielają te same “rasowe stereotypy” co reszta społeczeństwa (zamanifestowane np. poprzez krótszy czas reakcji), to nie przekładają się one na zwiększoną skłonność do szybszego naciskania na spust służbowej broni: The data presented here suggest that, although police officers may be affected by culturally shared racial stereotypes (i.e., showing bias in their response times), they are no more liable to this bias than are the people who live and work in their communities. Further, at least on the simulation used here, the officers’ ultimate decisions about whether or not to shoot are less susceptible to racial bias than are the decisions of community members.

 • “Are Cops More Hesitant to Shoot Black than White Suspects?” (→ link)

Chyba najbardziej realistyczny eksperyment testujący zapędy policji do stosowania “środków ostatecznych” w starciach z cywilami rasy białej i czarnej. Jak wyżej – w grupie uczestników wykryto wyraźną obecność “niejawnych błędów myślowych” (indukowanych podświadomie, rasistowskich skojarzeń), każących utożsamiać Murzynów z bronią, ale w żaden sposób ten zakotwiczony bias nie uzewnętrznił się w praktyce. Przeciwnie: podjęcie decyzji o strzeleniu do osoby czarnoskórej zabierało policjantom więcej czasu aniżeli w przypadku osób białych. Ponadto częściej przejawiali oni również oznaki zawahania przy interwencjach z udziałem nieuzbrojonych Murzynów niż napastników o jaśniejszym odcieniu skóry. Wnioski: Our police participants demonstrated strong implicit bias associating Black suspects with weapons. (…) However, our participants took longer to shoot armed Black suspects than armed White suspects, and they were less likely to shoot unarmed Black suspects than unarmed White suspects. In other words, they were more hesitant and more careful in their decisions to shoot Black suspects.

 • “Perils of Police Action: a Cautionary Tale from US Data Sets” (→ link)

Szansa, że człowiek fizycznie ucierpi albo zginie w trakcie policyjnego zatrzymania, rutynowej kontroli ulicznej, względnie przy aresztowaniu, jest bardzo podobna zarówno dla białych, jak i czarnych podejrzanych. Dalej: wbrew obiegowym opiniom, policjanci nie są wyjątkowo skorzy do strzelania w stronę bezbronnych Murzynów; wreszcie – zasypywanie mandatami czarnych kierowców nie wynika z nikczemności drogówki, lecz z trywialnego faktu, że popełniają oni dużo więcej wykroczeń per capita: When blacks are stopped or arrested, they are no more likely than whites to be injured or die during that incident. Consistent with our findings, simulation studies find police are no more likely to fire on unarmed blacks than unarmed whites, and high rates of black speeding citations per capita result from high violation rates.

 • “Do White Police Officers Unfairly Target Black Suspects?” (v1 → link, v2 → link)

Odpowiadając na pytanie z nagłówka artykułu: nie, biali gliniarze nie polują z premedytacją na czarnych obywateli. Gdy skoryguje się surowe statystyki o lokalne wskaźniki przestępczości albo o skład etniczny populacji danego miasta, wówczas wszelkie różnice między policjantami czarnoskórymi i białymi ulegają zatarciu. Co ciekawe, w pierwszej, oryginalnej wersji tekstu autorzy poświęcili cały akapit na wyjaśnienie, dlaczego uzyskane przez nich rezultaty mogą być niesprawiedliwie wykrzywione na niekorzyść białych pracowników policji. Otóż spośród wszystkich mundurowych, którzy uczestniczyli w strzelaninach w latach 2013-2015, dla 67 proc. (1783) nie udało się zidentyfikować rasy. Ma to o tyle znaczenie w kontekście finalnych konkluzji, że informacje o sprawach z udziałem czarnych funkcjonariuszy pochodziły głównie z oficjalnych źródeł policyjnych, natomiast informacje o funkcjonariuszach białych z doniesień medialnych. Wiadomo, że dziennikarze rzadziej raportują incydenty, w których strzelał czarny policjant. Stąd też uzasadnione są spekulacje, że tam, gdzie znana jest rasa gliniarza, liczba czarnych policjantów musi być niedoszacowana, liczba białych zaś – sztucznie zawyżona. Warto podkreślić, iż w drugiej wersji elaboratu w miejsce powyższego komentarza wstawiono jedynie lakoniczną wzmiankę o niemożności wnioskowania na podstawie niepełnych danych.

 • “Do White Law Enforcement Officers Target Minority Suspects?” (→ link)

Twórcy manuskryptu nie owijają w bawełnę: postrzeganie czarnoskórych mężczyzn jako ofiar rozpasanej policyjnej przemocy stanowi wyłącznie efekt spektakularnego nagłaśniania przez media anegdotycznych zdarzeń oraz skrajnie niereprezentatywnych przypadków strzelanin. Absolutnie żadne źródła nie wspierają narracji o “białych rasistach z odznaką”, mordujących Murzynów: Consistent with prior research, our study finds no support for the popular narrative of the “racist white cop” as being the key driver of the killing of black suspects. (…) We find that white police officers actually kill black and other minority suspects at lower rates than we would expect if killings were randomly distributed among officers of all races. The fact that a majority of police officer killings are committed by white officers is a function of the predominance of white officers in police departments nationally. In other words, white officers do not kill black suspects at a higher rate compared with nonwhite officers.

 • “Are Police Officers More Likely to Kill African-American Suspects?” (→ link)

Odsetek Murzynów w ogólnej puli osób zabitych przez funkcjonariuszy organów ścigania jest niższy niż można by się spodziewać po liczbie popełnianych przez nich przestępstw tudzież po liczbie policjantów, którzy giną z rąk czarnych podejrzanych: Analysis indicates that the African-American share of persons killed by law enforcement officers, while higher than the African-American percentage of the U.S. population, is lower than one would expect based on the estimated African-American proportion of suspects confronted in violent encounters or the African-American perccntage of suspects who kill police officers.

 • “Is There Evidence of Racial Disparity in Police Use of Deadly Force?” (→ link)

Posługując się statystykami samplowanymi z terytorium całego kraju, badacze nie znaleźli dowodów w makroskali na istnienie “systemowego rasizmu” w odniesieniu do zabójstw osób czarnoskórych przez policje. Analizie poddano rozmaite kategorie podejrzanych: uzbrojonych, nieuzbrojonych, posiadających repliki broni etc. Co się zaś tyczy innych form interakcji (tych mniej zabójczych), to niestety na tym polu brakuje dokładniejszych danych, żeby wypowiadać się rozstrzygająco w jedną bądź drugą stronę: When considering all fatal shootings, it is clear that systematic anti-Black disparity at the national level is not observed. When considering any more specific type of shooting, the data are too uncertain to draw strong conclusions at this time.

 • “An Empirical Analysis of Racial Differences in Police Use of Force” (→ link)

Autor pracy, czarny profesor ekonomii z Uniwersytetu Harvarda, przekopał się przez archiwa, zawierające szczegóły dot. ponad tysiąca policyjnych strzelanin zarejestrowanych w bazach dziesięciu dużych departamentów z Teksasu, Florydy i Kalifornii. Otrzymane rezultaty określił jako “najbardziej zaskakujące odkrycie w karierze” (the most surprising result of my career). W abstrakcie napisał, że gdy policja decyduje się użyć broni palnej, jest ślepa na kolor skóry: On the most extreme use of force – officer-involved shootings – we find no racial differences in either the raw data or when contextual factors are taken into account.

W komentarzu uzupełniającym Fryer odniósł się do artykułu Cody’ego Rossa, który jako jeden z niewielu badaczy znalazł silny bias na niekorzyść czarnych (w jego metodyce nieuzbrojeni Murzyni mają 3.5x większą szansę zginąć w bliskim kontakcie z policją niż nieuzbrojeni biali). Napisał, że tam, gdzie ich statystyki się pokrywają, Ross nie raportuje większości incydentów (cytat), co ma później przemożny wpływ na finalne wyniki, i że szacunki Rossa replikowalne są tylko w ramach sztywnych założeń, tj. bez zaprzęgania zmiennych kontrolnych (cytat).

 • “Race, Structural Predictors, and Police Shootings” (→ link)

Południowe regiony USA (tradycyjnie kojarzone w mediach z wielopokoleniowym rasizmem i rozpasaną przemocą samozwańczych szeryfów) doświadczają najmniej policyjnych strzelanin spośród wszystkich amerykańskich jurysdykcji. W zależności od wybranego źródła szansa, że osoba czarnoskóra zostanie postrzelona przez funkcjonariusza policji w którymś ze stanów Dixielandu jest o +70 proc. (FBI) albo +30 proc. (portal Mapping Police Violence) mniejsza niż w przypadku innych regionów: States in the South experience less police shootings than other regions; however, the effect sizes are different. Specifically, the findings from the SHR indicate that police shootings are 72.1% less likely to occur in the South, whereas the MPV findings predict 32.4% fewer incidents.

 • “Exploring Bias in Police Shooting Decisions” (→ link)

Kolejna publikacja, obnażająca fałsz medialnej narracji. Ewaluacją objęto statystyki ściągnięte z wielkomiejskiego komisariatu, ulokowanego na zachód od Mississippi. Tym, co wyróżnia tę konkretną pracę na tle wszystkich poprzednich, jest pozornie trywialny zabieg włączenia do zbioru zdarzeń incydentów, w których funkcjonariusz policji sięgnął po służbową broń palną z zamiarem oddania strzału, lecz ostatecznie nie nacisnął na spust. Metoda ta jeszcze bardziej uwiarygodniła wyniki i wzmocniła konkluzje. Na przekór ideologii forsowanej przez aktywistów BLM, Murzyni rzadziej padają ofiarami policyjnych strzelanin niż przedstawiciele innych grup demograficznych: Black suspects were not disproportionately the target of police shootings; Black suspects were approximately one third as likely to be shot relative to other suspects, even after we controlled for officer and incident characteristics. This finding challenges the current bias narrative and is consistent with the other race-related findings in recently published research.

 • “What Factors Influencean Officer’s Decision to Shoot?” (→ link)

Departament policji w Dallas (Teksas). Próba – 207 udokumentowanych strzelanin oraz 1702 zweryfikowane przypadki konfrontacji z cywilami, kiedy mundurowi chwycili za broń, ale jej nie użyli. Przedział czasowy: lata 2003-2016. W podsumowaniu napisano, że kontekst sytuacyjny ma fundamentalne znaczenie przy podejmowaniu decyzji i że – uwaga – szansa dostania się pod lufę policyjnej broni jest większa dla białych niż dla czarnych podejrzanych. Czyli znowu kompletne przeciwieństwo ideologicznie skrzywionego aktywizmu: We find that situational factors of whether the suspect was armed and whether an officer was injured were the best predictors of the decision to shoot. We also find that African Americans are less likely than Whites to be shot.

 • “The Prevalence of Fatal Police Shootings by U.S. Police” (→ link)

Opinia publiczna wprowadzana jest w błąd odnośnie każdego aspektu policyjnych strzelanin. Dotyczy to zwłaszcza zabójstw, w których osoby podejrzane nie atakowały funkcjonariuszy w trakcie zatrzymania: (…) the public likely has a misconception about police use of fatal force. Some social and media sources suggest that unarmed Black males are being killed by police at higher rates due to police officer racial bias, and those exhibiting signs of mental illness are more likely to be killed than those without such signs. There is no evidence to support this narrative. Specifically, there is no significant difference in the rate of fatalities between early adulthood Whites and non-whites. Contrary to popular opinion, Whites who were not attacking the officer were more likely to be shot than Blacks who were not attacking the officer.

Napis na transparencie: “Rasizm niszczy AmeryKKKę” (zdjęcie z 2015 roku)