Hoplofobia.info jest nieregularnie prowadzonym blogiem poświęconym broni palnej i wszystkiemu, co się z nią wiąże pośrednio lub bezpośrednio. Poszczególne wpisy są najczęściej moimi podsumowaniami albo komentarzami do tego, co akurat czytam.