Hoplofobia.info jest nieregularnie prowadzonym blogiem o broni palnej i wszystkim, co wiąże się z nią pośrednio lub bezpośrednio. Poszczególne wpisy są analizami, podsumowaniami albo komentarzami do tego, co akurat czytam. Za motto niech posłuży cytat z Dogberta:

“Myślałem sobie, jak cudownie by było, gdyby wszyscy ludzie wyrzekli się na zawsze przemocy.
Mógłbym wtedy podbić całą tę głupią planetę za pomocą noża do masła.”