Hoplofobia.info jest nieregularnie prowadzonym blogiem o broni palnej i wszystkim, co wiąże się z nią pośrednio albo bezpośrednio. Poszczególne wpisy są analizami, podsumowaniami albo komentarzami do tego, co akurat czytam. Za motto niech posłuży cytat z Dogberta:

“Myślałem sobie, jak cudownie by było, gdyby wszyscy ludzie wyrzekli się na zawsze przemocy.
Mógłbym wtedy podbić całą tę głupią planetę za pomocą noża do masła.”

Mimo że określenie “hoplofobia” nie funkcjonuje w żargonie medycznym jako oficjalny termin opisujący stany lękowe, to podobnie jak większość zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych, figurujących w rejestrze Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, fobia ta sprowadza się do nieuzasadnionego (irracjonalnego) odczuwania strachu w kontakcie z bronią palną i/lub uzbrojonymi ludźmi. Mechanizmem nakręcającym jest dla niej błąd poznawczy, znany jako heurystyka dostępności (availability heuristic), który polega, słownikowo, na uproszczonym wnioskowaniu, a co za tym idzie, przypisywaniu większego prawdopodobieństwa zdarzeniom łatwiejszym do przywołania w pamięci i bardziej nacechowanym emocjonalnie.

Jak to działa w praktyce?

Wiodącą rolę w procesie bezustannego wykoślawiania społecznej percepcji oraz utrwalania selektywnie negatywnego wizerunku broni w masowej świadomości odgrywają media. Niby truizm, ale dokumentuję ten fenomen przy rozmaitych okazjach od samego początku istnienia bloga. Heurystyka dostępności implikuje, że oto kolektywna ocena danego poglądu – w tym wypadku koncepcji głoszącej, iż cywile powinni mieć zagwarantowane konstytucyjnie prawo do posiadania czy noszenia broni palnej – będzie w dużej mierze zależeć od łatwości, z jaką pytana o zdanie osoba przypomni sobie konkretne przykłady użycia tejże broni w realnym świecie. W sytuacji przeogromnego zachwiania “ideologicznej równowagi” (link) przewaga w mediach treści zorientowanych anty wynosi w najlepszym razie 8 do 1 (link) i w konsekwencji nie ma szans, aby statystyczny odbiorca informacji odniósł się z entuzjazmem bądź aprobatą do proponowanej idei.

Z drugiej strony, ta druzgocąca konstatacja wcale nie oznacza, że na poziomie indywidualnym hoplofobii nie da się przezwyciężyć. Anegdotycznych dowodów na prywatne sukcesy w walce z (psychologiczną) manipulacją znajdzie się mnóstwo.

W Polsce sytuacja jawi się o tyle beznadziejnie, że postawy przesiąknięte hoplofobią są u nas produktem przynajmniej kilkudziesięciu lat warunkowania i tresury (najpierw PRL, potem to samo w III RP). Szkolnictwo, media, ambony kościelne i sejmowe – dzięki nim tzw. przeciętny człowiek wie, że broń to zło, które przemienia porządnego obywatela w pałającego żądzą krwi potwora. 25 lat po zmianie ustroju mogę śmiało powiedzieć, że dzisiejszej władzy udało się to, o czym nawet nie marzyli zaborcy – nie tylko udało im się Polaków rozbroić, ale i zaszczepić przekonanie, że to dla ich dobra. W końcu jak głosi słuszna wykładnia: jesteśmy warcholskim narodem, któremu nie wolno dawać broni do ręki, bo się pozabijamy (link). Na szczęście ten stan umysłowy nie jest nieodwracalny i można się z niego wyrwać.

arizona_dreamMieszkańcy Arizony pozują do pamiątkowego zdjęcia – z bronią palną