Mimo iż określenie “hoplofobia” nie funkcjonuje w żargonie medycznym jako oficjalny termin opisujący stany lękowe, to podobnie jak większość zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych, figurujących w rejestrze Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, fobia ta sprowadza się do nieuzasadnionego (irracjonalnego) odczuwania strachu w kontakcie z bronią palną i/lub uzbrojonymi ludźmi. Mechanizmem nakręcającym jest dla niej błąd poznawczy, znany jako heurystyka dostępności (availability heuristic), który polega, słownikowo, na uproszczonym wnioskowaniu, a co za tym idzie, przypisywaniu większego prawdopodobieństwa zdarzeniom łatwiejszym do przywołania w pamięci i bardziej nacechowanym emocjonalnie.

Jak to działa w praktyce?

Wiodącą rolę w procesie bezustannego wykoślawiania społecznej percepcji oraz utrwalania selektywnie negatywnego wizerunku broni w masowej świadomości odgrywają media. Niby truizm, ale dokumentuję ten fenomen przy różnych okazjach od samego początku istnienia bloga. Heurystyka dostępności implikuje, że kolektywna ocena danego poglądu – w tym wypadku koncepcji głoszącej, iż cywile powinni mieć zagwarantowane konstytucyjnie prawo do posiadania i noszenia broni palnej – będzie w dużej mierze zależeć od łatwości, z jaką pytana o zdanie osoba przypomni sobie konkretne przykłady użycia tejże broni w realnym świecie. W sytuacji olbrzymiego zachwiania “ideologicznej równowagi” (link) przewaga w mediach treści zorientowanych “anty” wynosi w najlepszym razie osiem do jednego (link) i w konsekwencji nie ma szans, żeby statystyczny odbiorca informacji odniósł się z entuzjazmem do proponowanej idei.

Z drugiej strony, to wcale nie oznacza, że hoplofobii nie da się przezwyciężyć. Dowodów na prywatne sukcesy w walce z manipulacją znajdzie się mnóstwo. 

Postawa Jacqueline Boss jest kapitalnym probierzem wiarygodności sloganu, że podróże kształcą. Dziewczyna całe swoje młode życie spędziła w Nowym Jorku pod rządami kolejno Giulianiego i Bloomberga. Wystarczyło jednak sześć miesięcy pobytu w innym miejscu, by jej poglądy i odczucia w temacie broni palnej uległy radykalnej wolcie:

“How Traveling Changed What I Think About Gun Control”

Analogicznie było ze słynnym gitarzystą Frankiem Zappą. Facet długo stawiał opór, ale dzięki wysiłkom przyjaciela, Marka Farnera, zaczął w końcu dostrzegać ważność Drugiej Poprawki. Ostatecznie tak bardzo rozkochał się w broni, że został dożywotnim członkiem NRA:

Welcome To The D TV (ep 9), Mark Farner 

W Polsce sytuacja jawi się o tyle beznadziejnie, że postawy przesiąknięte hoplofobią są u nas produktem przynajmniej kilkudziesięciu lat warunkowania i tresury (najpierw PRL, potem to samo w III RP). Szkoły, media, ambony kościelne i sejmowe – dzięki nim tzw. przeciętny człowiek wie, że broń to zło, które przemienia porządnego obywatela w pałającego żądzą krwi potwora. 25 lat po zmianie ustroju mogę śmiało powiedzieć, że dzisiejszej władzy udało się to, o czym nawet nie marzyli zaborcy. Nie tylko udało im się Polaków rozbroić, ale i zaszczepić przekonanie, że to dla ich dobra. W końcu jak głosi słuszna wykładnia: jesteśmy warcholskim narodem, któremu nie wolno dawać broni do ręki, bo się pozabijamy (link). Na szczęście ten stan umysłowy nie jest nieodwracalny i można się z niego wyrwać.