ZALEŻNOŚĆ PRZYCZYNOWA między bronią a przestępczością w Ameryce

Dla jasności: wszystkie zaprezentowane niżej publikacje naukowe przedstawiają konkluzje przyczynowo-skutkowe. W praktyce oznacza to, że ich twórcy wyszli daleko poza zaklęty krąg jałowych korelacji i zadali sobie trud ustalenia faktycznego związku na linii broń-przemoc w makroskali Stanów Zjednoczonych. Ciekawe jest to, że w anglojęzycznej literaturze ukazało się dotychczas ledwo kilka takich tekstów, co stawia pod wielkim znakiem zapytania dorobek piśmienniczy z tej konkretnej dziedziny. Ale to już temat na osobną dyskusję (artykuł, wpis).

 • “The Impact of Gun Control and Gun Ownership Levels on Violence Rates” (link)
 • Autorstwo: Gary Kleck & E. Britt Patterson
 • Rok wydania: 1993
 • Wyniki empiryczne: dostęp do broni palnej nie pogarsza bezpieczeństwa publicznego, tj. nie podwyższa wskaźników morderstw, rozbojów, napaści ani gwałtów.

(kombinacja tabel III + IVB)

 • “Do Guns Cause Crime? Does Crime Cause Guns? A Granger Test” (link)
 • Autorstwo: Lawrence Southwick
 • Rok wydania: 1997
 • Wyniki empiryczne: ludzie uzbrajają się w reakcji na zagrożenie przestępczością, która już występuje na danym obszarze; innymi słowy, przestępczość nie jest efektem posiadania broni przez cywilów, lecz odwrotnie – działalność kryminalistów sprawia, że rośnie liczba broni w obiegu cywilnym.

(fragment podsumowania)

 • “Guns and Crime” (link)
 • Autorstwo: Carlisle E. Moody & Thomas B. Marvell
 • Rok wydania: 2005
 • Wyniki empiryczne: brak związku przyczynowego między powszechnością broni krótkiej a przemocą zarówno w wymiarze ogólnym, jak po rozbiciu na poszczególne przestępstwa.

(fragment podsumowania)

 • “The Impact of Shall-Issue Concealed Handgun Laws on Violent Crime Rates” (link)
 • Autorstwo: Tomislav Kovandzic, Thomas B. Marvell & Lynne M. Vieraitis
 • Rok wydania: 2005
 • Wyniki empiryczne: skryte noszenie broni (w miastach) nie wpływa w żadnym kierunku na wskaźniki przestępczości. Cytat bezpośrednio z abstraktu: The results provide no evidence that the laws reduce or increase rates of violent crime.

(tabela 2)

 • “Estimating the Causal Effect of Gun Prevalence on Homicide Rates” (analiza)
 • Autorstwo: Tomislav Kovandzic, Mark E. Schaffer & Gary Kleck
 • Rok wydania: 2013
 • Wyniki empiryczne: redukcja morderstw na skutek uzbrojenia populacji nie-kryminalistów jest większa niż odpowiadająca jej eskalacja zabijania w przypadku uzbrojenia subpopulacji kryminalistów. W rezultacie broń palna obniża ogólny poziom zabójstw w USA.

(str. 30-31)

 • “Guns and Homicides: A Multiscale Geographically Weighted Instrumental Variables Approach” (analiza)
 • Autorstwo: Firat Bilgel
 • Rok wydania: 2020
 • Wyniki empiryczne: nie znajdziemy w Ameryce ani jednego hrabstwa, w którym obecność broni palnej przekładałaby się na zwiększoną częstość dokonywania morderstw. Wręcz przeciwnie: w blisko połowie amerykańskich powiatów, obejmujących sporą część Teksasu oraz historycznie południowe rejony kraju aż po granice ze stanem Michigan, odnotowano najsostrzejszy spadek wskaźników zabójstw w stosunku do liczby uzbrojonych cywilów. Właściwości odstraszające broni palnej dominują nad jej potencjałem destrukcyjnym.

(str. 3 i 24)