Prawda jest taka, że zabijają się czarni mężczyźni między
dwudziestym a czterdziestym rokiem życia. (…) Wszystko, co
zostaje po odjęciu tych ofiar, to statystyczny margines (…)
Zabójstwa w Ameryce nie są zjawiskiem masowym.

[The truth about homicide is that it is black men in their
20s, in their 30s, in their 40s. (…) Anything else… you’re
dealing with the margins of the problem, statistically. (…)
Homicide is not a mass syndrome in America.]

– Jill Leovy

Kiedy w Ameryce broń palna chce kogoś zabić, zazwyczaj
decyduje się powędrować do rąk młodego Murzyna.

[In America when guns want to kill people, they prefer
to migrate into the hands of young, black men.]

– znalezione w sieci

Biuro Statystyczne Departamentu Sprawiedliwości (dalej BJS) podsumowało bilans zabójstw w Ameryce z ostatnich trzech dziesięcioleci w raporcie “Homicide Trends in the United States, 1980-2008”. Można z niego wyłuskać, że relatywnie niewielka subpopulacja czarnoskórych sprawców (których tożsamość rozpoznano), rekrutująca się z rasy liczącej zaledwie 13 proc. ludności, popełniła w analizowanym okresie 52.5 proc. wszystkich zgłoszonych morderstw. Niestety, dwie największe federalne instytucje, zobowiązane do gromadzenia materiałów na temat przestępczości, jeszcze do niedawna nie stosowały podziałów etnicznych w swoich głównych dokumentach, przez co do kategorii “White” wrzucani byli prawie wszyscy Latynosi:

statsOkazuje się, że przynależność etniczną zabójców można częściowo zweryfikować w innych publikacjach pochodzących z archiwów BJS. Przykładowo: źródła alternatywne (link 1 / link 2) podają, że w granicach 75 najsilniej zurbanizowanych hrabstw (duże obszary metropolitalne), w których żyje większość obywateli Ameryki, czarni stanowią 57 proc. aresztowanych pod zarzutem dokonania morderstwa i 62 proc. oskarżonych o napaści rozbójnicze, pomimo że składają się na niecałe 15 proc. mieszkańców tych jurysdykcji (wśród latynoskich podsądnych proporcje wynoszą odpowiednio 30 i 22 proc.):stats2Dla kogoś, kto pierwszy raz w życiu ma styczność z rasową dystrybucją przemocy w Stanach Zjednoczonych, odsetek zabójców rzędu ponad 50 proc. w jednej podgrupie demograficznej może wydawać się szokującą anomalią; z drugiej strony, osoby na bieżąco monitorujące historyczne trendy w natężeniu amerykańskiej przestępczości [1] oraz interesujące się jej zniuansowaniem doskonale rozumieją, że są to kalkulacje dość zachowawcze i nieomal na pewno oficjalnie raportowane wskaźniki rozmijają się z rzeczywistością empiryczną. Decyduje o tym kombinacja trzech czynników:

 • zjawisko o nazwie “Hispanic Effect”;
 • niska wykrywalność zabójców w czarnych dzielnicach;
 • fałszowanie statystyk na niekorzyść białych przez lokalne departamenty policji;

Zespół socjologów pod kierownictwem Darrella Steffensmeiera z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii wypuścił drukiem w roku 2011 niezwykle ciekawe studium, oferujące pogłębiony komentarz do fenomenu murzyńskiej przestępczości – “Reassessing Trends in Black Violent Crime”. W abstrakcie czytamy, że optymistyczne przypuszczenia co do zmniejszającego się rozziewu w statystykach federalnych między czarną populacją a innymi rasami mogą być mocno wyolbrzymione – realnie bowiem częstość dokonywania czynów kryminalnych przez Murzynów nie spadła aż tak bardzo jak sugerowałyby to coroczne zestawienia. Autorzy dalej podkreślają, że gwałtowna ekspansja latynoskiej diaspory w USA na przestrzeni minionych paru dekad połączona z niepoprawną kategoryzacją latynoskich aresztantów mogły przełożyć się na niedoszacowania rozmiarów czarnej przestępczości w raportach FBI oraz sondażach wiktymizacyjnych BJS.

Jak już było wspomniane w akapicie otwierającym wątek, w procedurach kodujących obydwu agencji znakomita większość “brązowych” (~93 proc.) zaliczana jest do “europejskiej” rasy białej; w konsekwencji ciężko określić, za jaki procent morderstw czy napadów rabunkowych odpowiadają czarnoskórzy. Dodatkowo, jak wielokrotnie zaznacza Steffensmeier, indeksy dla białych są przez to zawyżone, natomiast dla czarnych zaniżone. Sięgając do nowojorskich i kalifornijskich rejestrów więziennych, badacze skorygowali ten błąd poprzez wydestylowanie jednostek o latynoskim pochodzeniu z grupy “non-Hispanic Whites”. W rezultacie odsetek murzyńskich zabójstw podskoczył z 52 proc. do 64 proc., a wielokrotność ich popełniania zwiększyła się względem białej populacji z 7x do 12x [2]:

Oryginalne wykresy dostępne tu.

Druga zmienna kwestionująca dokładność pomiarów amerykańskiej przestępczości dotyczy zabójstw nierozwiązanych [3]. Thomas Hargrove, reporter “Scripps Howard News Service”, wraz z kryminologiem z Uniwersytetu Maryland, Charlesem Wellfordem, przeanalizowali pulę 525 tysięcy morderstw dokonanych na terytorium USA w latach 1980-2008 z perspektywy spraw nierozwikłanych. Owocem ich kwerendy była seria artykułów (zamkniętych później w jednym zeszycie), które regularnie ukazywały się w prasie od maja do grudnia 2010 roku. Kluczowe wnioski z pracy Hargrove’a i Wellforda można streścić w paru punktach:

 • Przez prawie trzydzieści lat nagromadziło się 185 tysięcy morderstw niezakończonych schwytaniem zabójcy. Po uśrednieniu daje to 6000 nierozwiązanych zabójstw rocznie.
 • Mimo ogromnego i trwałego spadku liczby przestępstw w ciągu ostatnich dwóch dekad oraz zaprzęgnięcia do zwalczania bandytyzmu nowoczesnych technologii (monitoring, testy porównawcze DNA, komputerowe mapowanie danych etc.), wykrywalność obniża się systematycznie, oscylując aktualnie w przedziale 60-65 proc.
 • Najwięcej zabójstw, w których nie udało się zidentyfikować napastnika, jest wypadkową konfliktów ulicznych z udziałem młodych (20-24 lata) Murzynów, co wskazuje też na zaangażowanie czarnoskórego mordercy [4].
 • Przy rekonstruowaniu tożsamości sprawców FBI polega na informacjach przesyłanych do centrali z terenowych komisariatów policji. Jeśli zatem jednocześnie wiek, płeć i rasa podejrzanego pozostają nieudokumentowane, wówczas taka osoba usuwana jest z tabeli (zobacz przypis: NOTE: This table is based on incidents where some information about the offender is known by law enforcement; therefore, when the offender age, sex, and race are all reported as unknown, these data are excluded from the table.)

Najbardziej trywialna metoda urabiania wskaźników przestępczości – fałszerstwa. Zabójstwa ukryć najtrudniej, ale już wszelkiego rodzaju pobicia, ataki z użyciem broni (palnej lub białej), napady rozbójnicze czy gwałty są relatywnie łatwe do zatajenia i stanowią bardzo podatną na manipulacje kategorię przestępstw. Mundurowi z Milwaukee przez długi czas wykazywali się niebywałą kreatywnością na tym polu. Ślady perfidnie zorganizowanej akcji najpierw zwęszyli dziennikarze lokalnej gazety; wkrótce potem przeprowadzono audyt. Kontrola ujawniła, że począwszy od roku 2006 ponad 5300 napaści przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w ogóle nie trafiło do akt, co pozwoliło uzyskać w tej jednej kategorii rezultaty lepsze aż o 20 proc. w stosunku do scenariusza, w którym ktoś by te incydenty poprawnie zapisywał.

Typowy scenariusz: ofiara z raną postrzałową łydki, odwieziona na urazówkę, zoperowana, policja aresztowała napastnika i zakwalifikowała jego czyn do najmniej znaczącej rubryki w statystykach FBI, tj. do zbioru “inne przewinienia” (other offenses), które ze względu na swoją niską szkodliwość społeczną nie mają żadnego wpływu na publikowane później sprawozdania podsumowujące trendy w przestępczości. Tymczasem zgodnie z wytycznymi FBI, strzelaniny bez ofiar śmiertelnych powinny być zawsze klasyfikowane jako napaści z użyciem przemocy.

Milwaukee nie jest wcale osamotnione w tym skandalicznym procederze. Departament policji w Detroit hołduje analogicznym standardom i dorzuca do tego jeszcze “ustawianie” statystyk zabójstw. W San Francisco podobnie, w dodatku, ku zaszokowaniu miejscowych urzędników, aresztowani sprawcy przestępstw z innych grup etnicznych byli od lat rutynowo upychani do jednego wora razem z białymi, żeby zmniejszyć statystyczną przepaść dzielącą rasę białą od czarnej w policyjnych dokumentach. Deprecjonowanie rangi zgłaszanych przez ofiary meldunków to również konwencjonalna praktyka w największych miejskich jurysdykcjach w USA – zobacz Chicago i Nowy Jork – gdzie skala matactw przybrała wyjątkowo niepokojącą rozpiętość. Brawurowy duet dziennikarzy śledczych z “Chicago magazine”, David Bernstein i Noah Isackson, odkrył, że oprócz klasycznych machinacji i kreatywnej księgowości, w samym tylko roku 2013 policyjnym rachmistrzom udało się usunąć z ogólnej puli zabójstw aż dziesięć przypadków morderstw, które mimo istnienia ewidentnych dowodów zbrodni, ujęto na wykazie zgonów niebędących skutkiem aktów kryminalnych.

Część II

_______________________

[1] Rekonstrukcja wskaźników zabójstw w USA z lat 1910-1949 z podziałem na białych i nie-białych mieszkańców kraju (statystyki z okresu 1910-1933 mogą być niedoszacowane). Średnia dla ludności o europejskich korzeniach wynosi 3.4, dla przybyszów spoza Europy (głównie Murzynów) – 29.6, co daje stosunek 8.7 do 1:

Generalnie wiedza o czarnej przestępczości sprzed dekady lat 50. XX wieku opiera się na artykułach prasowych albo informacjach ściąganych z ograniczonej liczby departamentów policji. W archiwalnym numerze tygodnika “Time” z kwietnia 1958 roku podjęto się odważnej próby szerszego opisania zjawiska (“The Negro Crime Rate: A Failure in Integration” → link):

Burmistrzowie największych amerykańskich aglomeracji na Północy boją się mówić o tym głośno, ale w zaciszu prywatnych rozmów zdradzają, że najbardziej palącym problemem w ich jurysdykcjach jest murzyńska przestępczość. Wg rejestru FBI za rok 1956, ludność czarnoskóra, zamieszkująca 1551 amerykańskich miast, składała się na 10 proc. populacji kraju i stanowiła 30 proc. aresztowanych ogółem i 60 proc. aresztowanych za przestępstwa z użyciem przemocy albo za groźby zamachu na czyjeś życie lub zdrowie. Do tej grupy zaliczają się: morderstwa,  gwałty, rozboje i napaści uliczne. Statystyki od jednego miasta do drugiego – jeśli nie są akurat ukrywane albo przemilczane przez miejscowe władze – ujawniają szokującą prawidłowość.

[THEY are afraid to say so in public, but many of the North’s big-city mayors groan in private that their biggest and most worrisome problem is the crime rate among Negroes. In 1,551 U.S. cities, according to the FBI tally for 1956, Negroes, making up 10% of the U.S. population, accounted for about 30% of all arrests, and 60% of the arrests for crimes involving violence or threat of bodily harm – murder, non-negligent manslaughter, rape, robbery and aggravated assault. In one city after another, the figures – where they are not hidden or suppressed by politicians – reveal a shocking pattern.]

Na przełomie lat 50./60. XX wieku instytucje federalne po raz pierwszy upubliczniły oficjalną dokumentację dotyczącą osób aresztowanych z uwzględnieniem rasy domniemanych sprawców przestępstw. Poniżej zrzuta ekranowa z historycznych statystyk ogłoszonych drukiem przez Biuro Spisowe (US Census Bureau). Dane obejmują populację żyjącą w miastach powyżej 2500 stałych rezydentów:

Z tych szacunków wynika, że w 1958 roku licząca 10 proc. czarnoskóra mniejszość popełniła:

 • 46 proc. gwałtów (forcible rape);
 • 54 proc. napadów rabunkowych (robbery);
 • 63 proc. napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia (aggravated assault);
 • 61 proc. morderstw/umyślnych zabójstw;

Może 1958 rok to była jakaś statystyczna anomalia? Sprawdzam 1960:

 • 52 proc. gwałtów;
 • 56 proc. napadów rabunkowych;
 • 62 proc. napaści z użyciem niebezpiecznego narzędzia;
 • 56 proc. morderstw/umyślnych zabójstw;

[2] Na podstawie tych samych rekordów aresztowań Steffensmeier et al. oszacowali, że wskaźniki zabójstw wśród nowojorskich i kalifornijskich Latynosów są 4x wyższe niż dla białych “Europejczyków”. Warto też dodać, że od kilku lat w statystykach federalnych wydziela się latynoską grupę etniczną, niestety dane po agregacji nie stały się przez to ani trochę bardziej przejrzyste, co potwierdził jeden z twórców oryginalnego artykuły w korespondencji mailowej z niżej podpisanym.

[3] Wskaźniki wykrywalności mierzy się liczbą osób aresztowanych (link).

[4] Taka implikacja uzasadniona jest faktem, że problemy z rozpoznawaniem sprawców zabójstw rzadko dotyczą przemocy domowej czy miłosnych trójkątów, a są to najbardziej typowe motywy zbrodni wśród przedstawicieli białej populacji, regularnie wieńczone aresztowaniem podejrzanego:

Domestic violence killings are routinely solved. Much of what remains are killings involving gangs, drugs and witnesses with criminal backgrounds who are wary of talking to the police. (link)

According to the FBI’s Supplementary Homicide Report – in which police are asked if they can identify the killer rather than if they’ve made an arrest – 98 percent of all homicides involving a lover’s triangle or other lover’s quarrels are solved. About 95 percent of all homicides that erupted from an emotional argument over money are also solved. Also easily identified are the killers who take human life during an alcohol- or drug-influenced “brawl” – the term FBI statisticians used for a fatal fight regardless of the kind of weapons used. Police identify the offender in about 90 percent of these homicides. (link)

Poza tym ze statystyk federalnych wiadomo, że Murzyni ginący z rąk białych składają się na symboliczny procent wszystkich czarnych ofiar zabójstw. FBI podaje średnio ~180 przypadków w skali roku, ale ponieważ wielu z tych zabójców to w rzeczywistości Latynosi, błędnie zakodowani jako biali na wstępnym etapie śledztwa, bardziej realna liczba “white-on-black homicides” nie przekracza 20-70 incydentów rocznie.